GRAND BANGKOK BOULEVARD
-
SETTHASIRI
สถาปัตยกรรมที่มีการวางผังและมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของเรือนไทยหมู่คหบดี เพื่อสะท้อนถึงความเป็นอยู่แบบ Modern Heritage
THE TEAK
-
REVIVE
การ Renovate บ้านหลังเก่าให้กลับมามีชีวิตชีวาใหม่อีกครั้ง กับบ้านที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านผ่านงานสถาปัตยกรรมแบบ Post Modern
BAAN PATTANI
Modern Vernacular